Termine Termini

September 2022

Beginn des Schuljahres 2022/23 Začetek šolskega leta 2022/23

7:45h- 9:20h 1./2.Klassen-razredi 2 Unterrichtsstunden 7:45h-10.30h 3./4.Klassen -razredi 3 Unterrichtsstunden

Schulforum Šolski forum

19.15h VS-Globasnitz