Termine Termini

Juli | Julij 2018

Auf Majas Spuren Po sledovih čebelice Maje

Wandertag der 3.Klasse 3.razred

Golftag Igramo golf

Abschlussgottesdienst Zaključna božja služba

Ende des Schuljahres Konec šolskega leta